Meer groen in de wijk

31 januari 2020door Jeftha B.

Stoepen nagelopen om te zien waar meer groen mogelijk is (zonder ingrijpende werken zoals uitbreken asfalt/herinrichting straat)

We hebben de in onze ogen overbodige verharding van trottoirs in een deel van Oud-Gentbrugge in kaart gebracht (trottoirs die (op plekken) erg breed zijn, maar bijvoorbeeld niet voor een garagepoort liggen en geen andere functie hebben). Behalve een effect op de afwatering heeft de ontharding ook een effect op de veiligheid, bijvoorbeeld omdat voetgangers geleid worden naar een veilig oversteekpunt, vandaar dat het m.i. ook binnen het wijkmobiliteitsplan hoort.

Nog niet heel Oud-Gentbrugge werd doorlopen, maar gezien de deadline zend ik toch al deze suggestie in... Alle gegevens delen vond ik lastig te realiseren (ze zijn uiteraard wel beschikbaar), dus ik voegde een printscreen van een van de plekken toe.

Wanneer straten heraangelegd worden en asfalt ook zou mogen verdwijnen, bijvoorbeeld bij de Land van Rodelaan of stukken van de Braemkasteelstraat, zijn er nog meer mogelijkheden tot ontharding, maar gezien de veel ingrijpendere aard van deze werken, beperken deze suggesties zich voorlopig tot de trottoirs.

Voorbeeld onthardingsmogelijkheden (groene vlakken)