Traject Gentbruggebrug - Kerkstraat - Emanuel Hielstraat

01 februari 2020door Wouter B.

Gevaarlijk traject, zeker in de spits, o.m. door gevaarlijke kruispunten en foutparkeerders. Globale ingrepen in verkeersstroom nodig.

Het traject Gentbruggebrug - Kerkstraat - Emanuel Hielstraat is op sommige plekken en in beide richtingen erg gevaarlijk voor zwakke weggebruikers (fietsers én voetgangers). Dit traject wordt (via de Gentbruggeaard) ook gebruikt door veel fietsers (vaak met kinderen) die van het jaagpad komen:

- gevaarlijke kruispunten. Kruising Kerkplein/Sint-Simonstraat/Hielstraat, maar zeker ook kruising Hielstraat en Tweekappelenstraat. Automobilisten die vanuit de Tweekappelenstraat de scherpe bocht nemen naar de Hielstraat verwachten geen fietsers als tegenligger (waardoor ze hun bocht soms scherp nemen) en zien deze pas heel laat.

- het hele traject is in de spits erg druk, ook met bussen en vrachtwagens (o.m. van bouwwerven en het stadsbedrijf). Voor fieters is er weinig plaats, zeker als je tegen de richting van het autoverkeer rijdt. Met kinderen is dat vaak gevaarlijk.

- Over het hele traject is er een probleem met fout parkeren, waardoor voetgangers/kinderen soms op straat gewongen worden en fietsers gevaarlijke manoeuvres moeten maken. Op een gewone ochtend kom je op dit traject makkelijk drie tot vier blokkades tegen (vaak van werken, maar ook aan de schoolpoort), zowel op de plekken waar geen parkeerplaats is als op de plekken waar de stoepen net heel breed zijn (en men daarop parkeert of daarover rijdt om een blokkade te vermijden).

Een evidente oplossing hiervoor zie ik niet meteen. Verkeer moet natuurlijk passeren en terug tweerichtingverkeer door de Tweekapellenstraat, zoals tot tien jaar geleden, is ook geen goede oplossing. De situatie daar aan de schoolpoort is nu al gevaarlijk genoeg. Enkel een globale oplossing om de gehele verkeers- en parkeerdruk te doen afnemen kan dit dus oplossen.