Verduidelijking parkeerverbod hoek Koningsdonkstraat en Tine van Heulestraat

30 januari 2020door Elisabeth U.

Plaats blokken of verf dorpel stoep om te verduidelijken dat nabij kruispunt niet geparkeerd mag worden.

Door het parkeren van auto's op hoek van Koningsdonkstraat (nr.52) met Tineke van Huelestraat wordt de doorgang voor zwaar (breed) verkeer belemmerd. Eveneens wordt het moeilijk om komende vanuit Tine van Heulestraat bocht naar rechts te nemen (zeker als aan overzijde ook auto's geparkeerd staan).